ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสาหร่าย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 21 ส.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25621,61351,83069,97171,59142,56249,86819,12124,852----331,408
2561---------3093,1219574,387
ยอดยกมาตั้งแต่ 7 พ.ย. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   335,795
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี