ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสาหร่าย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 26 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25631910----------29
25621,61351,83069,97171,59142,56249,86819,12131,60418251316338,232
ยอดยกมาตั้งแต่ 26 ส.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2561   4,387
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   342,648
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี