องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
 
สถานที่สำคัญ
 
คำสั่ง อบต.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ที่ 30/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพงานจ้าง [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ที่ 29/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพงานจ้าง [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ที่ 28/2564 เรื่องแต่งตั้งกรรมการตรวจสภาพงานจ้าง [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ที่ 27/2564 เรื่องแต่งตั้งกรรมการตรวจสภาพพัสดุ [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ที่ 26/2564 เรื่องแต่งตั้งกรรมการตรวจสภาพพัสดุ [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ที่ 25/2564 เรื่องแต่งตั้งกรรมการตรวจสภาพพัสดุ [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายที่ 24/2564 เรื่องแต่งตั้งกรรมการตรวจสภาพพัสดุ [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายที่ื23/2564 เรื่องแต่งตั้งกรรมการตรวจสภาพพัสดุ [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ที่ 266/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบหนองสาหร่าย ที่ 267/2563 เรื่องปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายที่ 261/2563 เรื่อง ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้ารับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายที่ 253/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายเรื่อง จัดตั้งคณะจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) / กำกับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ที่ 258/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้ออาหาร ( นม ) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ที่ 257/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัสดุสำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีบประมาณ 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ที่ 255/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเลขพัสดุจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ที่ 200/2563 เรื่งบัญชีกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลางและเครื่องจักรกลทุกประเภท ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ที่ 121/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยพิการของคนพิการ (ปรับปรุงรายชื่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170 โทรศัพท์ : 035-440-782 โทรสาร : 035-440-781
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
จำนวนผู้เข้าชม 2,335,241 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-440-781-2
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10