ท่านต้องการให้ อบต.หนองสาหร่าย พัฒนาด้านใดมากที่
การคมนาคม ( 2 )
18.18%
ประปา ( 5 )
45.45%
ไฟฟ้า ( 3 )
27.27%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
9.09%