องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสาหร่าย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.หนองสาหร่าย
"บริหารตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี
พร้อมนำเทคโนโลยีสู่ชุมชน"
 
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครองและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผลผลิตทางการเกษตร ด้านพาณิชยกรรม การคลัง และเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมืองให้ได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
พันธกิจ
 

การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในการบริหาร

การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังโดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่มีอยู่และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากภาครัฐสู่ท้องถิ่น

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ

การสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศในการแข่งขันระดับต่างๆ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาสาธารณสุข การกีฬา การพัฒนาทางผลผลิต และอาชีพ ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมอันดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

พัฒนากระบวนการผลิตและการถ่ายทอดเทคโลยีในการผลิตสินค้า
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170 โทรศัพท์ : 035-440-782 โทรสาร : 035-440-781
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
จำนวนผู้เข้าชม 10,600,167 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-424-8586
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10